Validering

Med conzoom®validate får du operasjonell kunnskap om dine kunder og hvor de hører til. På denne måten kan du både ta ansvar og sørge for god markedsføringsetikk, samtidig som du kan forutse og forhindre å miste kunder, unngå økonomiske tap, eller misligholdte kundeavtaler.

Med conzoom®validate får du operasjonell kunnskap om dine kunder og hvor de hører til.
På denne måten kan du både ta ansvar og sørge for god markedsføringsetikk, samtidig som du kan forutse og forhindre å miste kunder, unngå økonomiske tap, eller misligholdte kundeavtaler. 

conzoom®validate gjør deg blant annet oppmerksom på flytteendringer og kundens økonomiske status. Slik får du et innblikk i kundens evne og vilje til å betale for dine tjenester.

Valideringssystemet er en kombinasjon av statistikk, data, tendenser, og eventuelle uventede hendelser. Du kan enten få conzoom®validate som webservice eller webapplikasjon, og vi er tilgjengelige 24/7.

Ring og få mer informasjon om validering

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Er conzoom® et kredittvurderingssystem?

Nei - på ingen måte. Men produktet, conzoom<sup>®</sup>validate kan gi deg mange nødvendige og relevante opplysninger, for eksempel om adressen eller området adressen befinner seg i, og dermed grupper av personer som danner statistisk grunnlag for risikovurdering av ulik art. Det kan også fungere som en ekstra variabel til beregning av en tariff eller kredittvurdering. Det skal riktignok sies at kredittvurderinger er individuelle vurderinger, ikke basert på statistikker eller tendenser i samfunnet.

Hva er webservice?

Webservice er et lite program som kommuniserer mellom to klienter, for eksempel et CRM- eller ERP-system og serveren hos Geomatic. Kommunikasjonen foregår via Internett, og data sendes frem og tilbake. Disse dataopplysningene er krypterte, slik at ingen andre enn du og Geomatic kan få adgang til dem. Det er også mulig å integrere flere webservice-løsninger, for eksempel at man kan returnere et navn og en adresse på bakgrunn av et søk på eiendomsdata, koordinater eller hvilken conzoom<sup>®</sup>type kunden din er.

Hva er en webapplikasjon?
En webapplikasjon er software som ligger tilgjengelig på Internett, altså en cloudbasert løsning - det motsatte av software som installeres lokalt. Her på conzoom.no får du tilgang til en rekke funksjoner gjennom webapplikasjonene våre. Du kan for eksempel få vasket kundedatabasen din, bli oppdatert på aktuelle opplysninger - om eksempelvis flyttinger, endring av telefonnumre, eller generelt bli beriket med data om hvilke conzoom<sup>®</sup>typer som skjuler seg i kundemassen. Det er også mulig å få tilgang til conzoom<sup>®</sup>direct, en løsning som kan måle kundeemner ut i fra geodemografi, sosialøkonomi, eller ønskede conzoom<sup>®</sup>typer fra vår conzoom<sup>®</sup>klassifikasjon. Det er raskt og enkelt å registrere seg og komme i gang.