Segmentering

Segmentering, datamodellering og målbar markedsføring forbedrer kommunikasjonen, sikrer positive resultater, og øker din kjennskap til ditt marked og dine eksisterende kunder.

conzoom® kan fortelle deg mye om ditt kundemarked, men ved å integrere egne data på eksisterende kunder og kombinere dette med Geomatics analyseunivers, oppnår du ytterlige kunnskap. Du vil raskt finne ut av hvilke variabler som er mest beskrivende for din kundedatabase.

Sammen kan vi identifisere hvilke kunder som kan være interessert i ytterligere service, hvilke kunder som mest sannsynlig er i ferd med å forlate deg, og hvilke kunder som kan utgjøre en risiko for tap - dersom du ikke iverksetter tiltak og hjelper kunden med å finne riktig produkt/tjeneste.

Geomatic tilbyr ulike former for datadrift og modellering til din eksisterende kundebase, samt ditt markedspotensial. Vi hjelper også gjerne til med segmenteringsmodeller og kunderelasjonshåndtering.

Ring og få mer informasjon om segmentering

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål.

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Hva er segmentering?

Segmentering er oppdelingen av en kundedatabase, eller et marked i homogene grupper (segmenter), på bakgrunn av variabler og data som best kan beskrive dine kunder og ditt marked. Segmentering hjelper deg med å skreddersy en marketingsstrategi, tilpasset dine forskjellige kundegrupper. Segmentering gir økt respons, effektivisert kommunikasjon, og bidrar til å holde på eksisterende, gode kunder.