Reservasjonsregisteret

Sender du reklame til privatpersoner som har reservert seg mot uønsket reklame? Det kan koste deg dyrt å sende reklame til de som er registrert i Reservasjonsregisteret. Sørg for å sjekke kampanjeadresser mot Reservasjonsregisteret i dag.

Enhver borger har rett til å reservere seg mot uønskede henvendelser og reklame, deriblant e-post.

Vi kjenner til klistremerkene, "Nei takk til uadressert reklame", som kan festes på postkassa. Ved å melde seg inn i Reservasjonsregisteret, skal det bli enklere for privatpersoner å reservere seg mot uadressert reklame via telefonsalg og post. Likevel er det flere selskap og organisasjoner som driver direkte markedsføring mot private kunder, blant annet gjennom adresselister.

Det er den enkelte virksomhets ansvar å sørge for datavask og sjekke dette opp mot Reservasjonsregisteret, det vil si å sortere ut de forbrukerne som er registrert på den nevnte listen. Dersom dette uteblir, risikerer virksomheten å få klager eller i verste fall søksmål.

Har du en kundebase du gjerne skulle ha vasket og sjekket opp mot Reservasjonsregisteret? Meld deg inn i dag - det er naturligvis gratis og vi vil ikke bruke dine registrerte opplysninger til noe annet enn å sikre samsvar mellom bruker og dataopplysninger.

Ring og få mer informasjon om Reservasjonsregisteret

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Er Reservasjonsregisteret det samme som "Nei takk til uadressert reklame"?

Nej - det er to forskellige ordninger. Robinsonlisten er den officielle liste fra CPR-kontoret som personer der ikke ønsker personlig rettet uanmodet markedsføringshenvendelser, fx et fysisk brev med personens navn på. Såfremt ingen i en husstand ønsker uanmodede markedsføringshenvendelser, skal samtlige personer i husstanden altså lade sig registrere på Robinsonlisten. Gælder det virksomheder skal de foretage registreringen direkte i CVR. Nej tak til reklamer er derimod en frivillig ordning som Post Danmark har indført, hvor hustande som ikke ønsker at modtage husstandsomdelte reklamer eller tryksager kan framelde sig disse ved henvendelse på det lokale posthus. Nej tak til reklamer er altså ikke ensbetydende med at man automatisk ej heller får personlige uanmodede markedsføringshenvendelser.

Kan jeg drive markedsføring rettet mot privatpersoner per telefon?

Ja - men kun organisasjoner og virksomheter som ikke er registrert i Reservasjonsregisteret. Eneste unntak er bestilling av bøker, samt henvendelser i forbindelse med å tegne abonnement, det være seg aviser, ukeblader, tidsskrifter eller forsikring. Sist, men ikke minst, kan også foreninger og organisasjoner med ikke-kommersielle formål henvende seg, slik som humanitære organisasjoner eller politiske medlemsorganisasjoner.