Kundeemner

Få fullt utbytte av din markedsføring ved å treffe kundene dine målrettet og presist. Med conzoom®direct vil du få økt respons, samtidig som du reduserer kostnadene ved å treffe riktig med én gang.

Med conzoom®direct kan du velge din aktuelle målgruppe ut i fra demografisk område, atferd, livsstil og holdninger. Finn riktig målgruppe direkte ved å se på det geografiske kartet. Her kan du tegne polygoner, se avstander mellom adresser, markere hele eller deler av en kommune, postnummer eller andre administrative inndelinger.

I kombinasjon med den geografiske avgrensingen, kan du ytterligere selektere målgruppe ut ifra conzoom®typer, demografiske variabler eller sosioøkonomiske forhold.

Beskriv din drømmekunde, og conzoom® kan fortelle deg hvor mange husstander eller personer som befinner seg i den aktuelle målgruppen. Du vil motta disse opplysningene innen få minutter. Vi kan også garantere at personer som har reservert seg mot uønsket reklame, ikke vil dukke opp i bestillingen. På denne måten respekterer du personer som ikke ønsker å bli kontaktet, samt at du overholder den gjeldende lovgivningen.

Ring og få mer informasjon om kundeemner

Våre rådgivere sitter klare for å ta i mot dine spørsmål

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Kan jeg sende ut markedsføringsmateriale uten samtykke?
Ja, bedrifter kan sende uønsket markedsføringsmateriale til både virksomheter og privatpersoner. Man må imidlertid forsikre seg om at mottaker ikke har registrert seg i Reservasjonsregisteret. Ved å benytte deg av conzoom®direct vil du alltid være på den sikre siden. I tillegg kan du sørge for at kundedatabasen din alltid er ajour med de siste endringer, gjennom vår datavask, conzoom®update.
Kan jeg ringe til privatpersoner for å drive markedsføring?
Ja - men kun organisasjoner og virksomheter som ikke er registrert i Reservasjonsregisteret. Eneste unntak er bestilling av bøker, samt henvendelser i forbindelse med å tegne abonnement, det være seg aviser, ukeblader, tidsskrifter eller forsikring. Sist, men ikke minst, kan også foreninger og organisasjoner med ikke-kommersielle formål henvende seg, slik som humanitære organisasjoner eller politiske medlemsorganisasjoner.
Er Reservasjonsregisteret det samme som "Nei takk til uadressert reklame"?
Nej - det er to forskellige ordninger. Robinsonlisten er den officielle liste fra CPR-kontoret som personer der ikke ønsker personlig rettet uanmodet markedsføringshenvendelser, fx et fysisk brev med personens navn på. Såfremt ingen i en husstand ønsker uanmodede markedsføringshenvendelser, skal samtlige personer i husstanden altså lade sig registrere på Robinsonlisten. Gælder det virksomheder skal de foretage registreringen direkte i CVR. Nej tak til reklamer er derimod en frivillig ordning som Post Danmark har indført, hvor hustande som ikke ønsker at modtage husstandsomdelte reklamer eller tryksager kan framelde sig disse ved henvendelse på det lokale posthus. Nej tak til reklamer er altså ikke ensbetydende med at man automatisk ej heller får personlige uanmodede markedsføringshenvendelser.
Kan jeg drive markedsføring overfor barn og unge?
I Markedsføringsloven, § 19 står det at: "Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet" (Lovdata, 2015). Man bør altså unngå å henvende seg direkte til barn og unge. Dette gjelder alle tilfeller for direct marketing generelt, og telemarketing spesielt. I conzoom® prøver vi å selektere ut kontaktopplysninger til barn og unge, men dette kan riktignok være noe utfordrende, da mange barn og unge velger å registrere navn og telefonnumre i ulike, offentlige registre. Vi prøver så godt vi kan å unngå dette!
Kan jeg risikere å henvende meg til personer som er meldt død?
Dessverre, ja. Det meste av uadressert reklame skjer via telefonsalg. I den anledning kan det også hende at man henvender seg til avdøde personer, ofte fordi enken/enkemannen har valgt å la den avdøde bli værende i kontaktlista på telefonen. Vi anbefaler derfor alltid å foreta et raskt søk i forkant av en henvendelse. På denne måten unngår du å henvende deg til personer som har gått bort, eller deres pårørende.
Hvordan henvende seg til mennesker uten registrert adresse?
Ja, i aller høyeste grad. Selv om det ikke adresseres til én bestemt person på adressen, kan adressen med conzoom® være utvalgt gjennom geografiske eller demografiske kriterier. Derfor kan det være meget målrettet.
Kan jeg få ryddet opp i mine egne eksisterende kunder?
Ja, naturligvis. Dersom du ønsker å etablere en (ny) målgruppe, kan kundene dine selekteres og sorteres online. Du kan dessuten sortere målgrupper ut i fra emnelister fra andre samarbeidspartnere, eller du kan velge å selektere de kunder eller virksomheter som du allerede har henvendt deg til ved tidligere anledninger.

Velg målgruppe direkte på geografiske kart, ved å tegne polygoner, se avstander mellom adresser, se hele eller deler av kommuner, postnummer eller annen administrativ inndeling.

I kombinasjon med geografisk utvelgelse, kan du også velge å ytterligere selektere en målgruppe, for eksempel ut i fra bransje, antall ansatte eller virksomhetens økonomiske nøkkeltall. Oppgi dine krav, og conzoom® forteller deg umiddelbart hvor mange virksomheter som befinner seg i din målgruppe.

Når du har klart å definere målgruppen din, kan du bestille ytterligere analyse og motta dette innen få minutter. MAngler...

Du kan velge å få oppgitt adresser som er reservert mot uadressert reklame (angående massemarkedsføring), eller få navn og telefonnummer på marketingansvarlige, i forbindelse med en aktuell kampanje.

Din bestilling vil, etter ønske, alltid være renset for virksomheter som har registrert seg i Reservasjonsregisteret Slik unngår du å henvende deg til virksomheter som ikke ønsker å bli kontaktet, samt at du overholder den gjeldende lovgivningen. Dette er noe vi kan garantere.

Ring og få mer informasjon om kundeemner

Våre rådgivere sitter klare for å ta i mot dine spørsmål

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Kan jeg sende ut markedsføringsmateriale uten samtykke?
Ja, bedrifter kan sende uønsket markedsføringsmateriale til både virksomheter og privatpersoner. Man må imidlertid forsikre seg om at mottaker ikke har registrert seg i Reservasjonsregisteret. Ved å benytte deg av conzoom®direct vil du alltid være på den sikre siden. I tillegg kan du sørge for at kundedatabasen din alltid er ajour med de siste endringer, gjennom vår datavask, conzoom®update.
Kan jeg ringe til privatpersoner for å drive markedsføring?
Ja - men kun organisasjoner og virksomheter som ikke er registrert i Reservasjonsregisteret. Eneste unntak er bestilling av bøker, samt henvendelser i forbindelse med å tegne abonnement, det være seg aviser, ukeblader, tidsskrifter eller forsikring. Sist, men ikke minst, kan også foreninger og organisasjoner med ikke-kommersielle formål henvende seg, slik som humanitære organisasjoner eller politiske medlemsorganisasjoner.
Er Reservasjonsregisteret det samme som "Nei takk til uadressert reklame"?
Nej - det er to forskellige ordninger. Robinsonlisten er den officielle liste fra CPR-kontoret som personer der ikke ønsker personlig rettet uanmodet markedsføringshenvendelser, fx et fysisk brev med personens navn på. Såfremt ingen i en husstand ønsker uanmodede markedsføringshenvendelser, skal samtlige personer i husstanden altså lade sig registrere på Robinsonlisten. Gælder det virksomheder skal de foretage registreringen direkte i CVR. Nej tak til reklamer er derimod en frivillig ordning som Post Danmark har indført, hvor hustande som ikke ønsker at modtage husstandsomdelte reklamer eller tryksager kan framelde sig disse ved henvendelse på det lokale posthus. Nej tak til reklamer er altså ikke ensbetydende med at man automatisk ej heller får personlige uanmodede markedsføringshenvendelser.
Kan jeg drive markedsføring overfor barn og unge?
I Markedsføringsloven, § 19 står det at: "Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet" (Lovdata, 2015). Man bør altså unngå å henvende seg direkte til barn og unge. Dette gjelder alle tilfeller for direct marketing generelt, og telemarketing spesielt. I conzoom® prøver vi å selektere ut kontaktopplysninger til barn og unge, men dette kan riktignok være noe utfordrende, da mange barn og unge velger å registrere navn og telefonnumre i ulike, offentlige registre. Vi prøver så godt vi kan å unngå dette!
Kan jeg risikere å henvende meg til personer som er meldt død?
Dessverre, ja. Det meste av uadressert reklame skjer via telefonsalg. I den anledning kan det også hende at man henvender seg til avdøde personer, ofte fordi enken/enkemannen har valgt å la den avdøde bli værende i kontaktlista på telefonen. Vi anbefaler derfor alltid å foreta et raskt søk i forkant av en henvendelse. På denne måten unngår du å henvende deg til personer som har gått bort, eller deres pårørende.
Hvordan henvende seg til mennesker uten registrert adresse?
Ja, i aller høyeste grad. Selv om det ikke adresseres til én bestemt person på adressen, kan adressen med conzoom® være utvalgt gjennom geografiske eller demografiske kriterier. Derfor kan det være meget målrettet.
Kan jeg få ryddet opp i mine egne eksisterende kunder?
Ja, naturligvis. Dersom du ønsker å etablere en (ny) målgruppe, kan kundene dine selekteres og sorteres online. Du kan dessuten sortere målgrupper ut i fra emnelister fra andre samarbeidspartnere, eller du kan velge å selektere de kunder eller virksomheter som du allerede har henvendt deg til ved tidligere anledninger.