Identifisering

Med conzoom®identify får du et unikt verktøy når du skal identifisere kunder. Du kan søke generelle kundeopplysninger fra alle offentlige, tilgjengelig registre i ett og samme søk. conzoom®identify gjør alle relevante data levende!

Gjennom conzoom®identify får du grunnleggende kundeinformasjon fra offentlige, tilgjengelige registre: Skatteetaten, Brønnøysundregisteret, Eiendomsregisteret, Statistisk Sentralbyrå og mange flere.

Vi kan tilbyde historiske søgninger op til fem år bagud. Således kan du se i hvilke perioder din kunde har været tilmeldt de enkelte registre og dermed med stor sikkerhed genfinde tabte kundeoplysninger i din database og derved genskabe kontakten til og dialogen med kunden.

Når du skal søke etter kundeopplysninger, kan det være gunstig å utvide søket. Kanskje har de meldt seg ut av enkelte registre, noe som gjør det vanskelig å finne tapte kundeopplysninger.

Dersom du benytter deg av conzoom®identify, kan vi gi deg innsikt i kundens bevegelser hele fem år tilbake i tid og frem til i dag. På den måten får du oversikt over hvor kunden din har vært registrert de siste årene, noe som også kan føre til at du får gjenopprettet en dialog.

Dersom du ønsker å søke etter privatpersoner, krever det imidlertid at du har et eksisterende kundeforhold på nåværende tidspunkt, da det ikke må stride mot personvern.

Ring og få mer informasjon om identifisering

Våre rådgivere sitter klare for å ta i mot dine spørsmål.

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Kan jeg få kundehistorikk på nye kundeemner?

Du kan ikke bruke conzoom® til å søke etter personer som ikke er kunder per dags dato, med mindre vedkommende har gitt samtykke til dette. Dette er bestemt i Personopplysningsloven, som også forplikter at innsamling av opplysninger kun skal brukes til formelle og bestemte formål. Les mer om Personopplysningsloven her

Hvor lenge kan jeg oppbevare kundeopplysninger?

I følge Bokføringsloven, er du forpliktet til å oppbevare kundedata i fem år. Det gjelder imidlertid andre regler for anvendelse av data til blant annet markedsføringsmessige formål. I Personopplysningsloven § 8 står det at "personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, c) å vareta den registrertes vitale interesser, d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, e) å utøve offentlig myndighet, eller f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen" (Lovdata, 2015).

Helt til slutt, står det i Personopplysningsloven §11 at " Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles (...), er er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen (Lovdata, 2015).

Etter et endt kundeforhold, er du ikke berettiget til å behandle personopplysninger som angår denne kunden. Eneste unntak er dersom det er snakk om tilgodekjøp eller reklamasjon. Opplysninger kan altså bli værende i kredittavdelingen, selv om det slettes i kundedatabasen. Les mer om Personopplysningsloven her.