Eiendomsdata

EiendomsdatabasenTM, også kalt conzoom®property, er din snarvei til innsikt og overblikk over all norsk eiendom og den norske boligmassen. Våre eiendomsdata oppdateres daglig og er alltid tilgjengelige.

Eiendomsdata er avgjørende i mange av livets store beslutninger, finansielle som menneskelige. Utfordringen ligger imidlertid ikke i å skaffe data, som stort sett er gratis og offentlige, men derimot hvordan du og din organisasjon/bedrift skal få mest ut av opplysningene, ikke minst hvordan anvende dem.

Geomatic ønsker at du fokuserer på databruk, så kan vi sørge for å hente, oppdatere, laste inn, oversette, forberede, klargjøre, validere og forelde dataene.

Vi supplerer offentlige eiendomsdata med prisantydninger, leveringstider, varepriser og våre egne verdivurderinger, som store deler av den norske finanssektoren anvender i deres boligprisberegning.

Geomatics eiendomsdata kan leveres online, enten gjennom vår webapplikasjon, www.ejendomsdatabasen.dk, som web-service, som serverløsning med daglig systemoppdatering, eller naturligvis som ad hoc-leveranse, dersom du skulle ønske det.

Ring og få mer informasjon om eiendomsdata

Våre rådgivere sitter klare til å ta i mot dine spørsmål

+45 7020 5046 

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Kan eiendomsdata anvendes til direkte markedsføring overfor privatkunder?

Nei - det er ikke tillat å anvende eiendomsdata med 1:1 markedsføring overfor private. Dersom du skulle ønske å anvende kunnskap fra eiendomsdata i markedsføringen din, kan dette gjøres gjennom statistikk, det vil si klynger av personer med minst 3 husstander eller 7 voksne individer. Dette er av hensyn til Personopplysningsloven og alminnelig, god markedsføringsskikk.

Kan eiendomsdata anvendes til direkte markedsføring overfor virksomheter?

Ja - det gjelder særskilte regler for gjengivelse og anvendelse, samt at du skal huske på å respektere virksomheters eventuelle reklamebeskyttelse gjennom Reservasjonsregisteret.